Restaurang Tullhuset

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

För att minska antalet långa resor marknadsför vi oss till människor och företag i vårt närområde. Ö-borna på Öckerööarna och boende i och strax utanför Göteborg är primär målgrupp. Vi samverkar med Hotell Trubaduren, Havskatten och Nimbusgården, men även med Göteborgs-hotell för att få långväga gäster att stanna längre

Vi är en renodlad fisk- och skaldjursrestaurang med vegetariska inslag vilket ger relativt låga co2-utsläpp. I möjligaste mån är vår ambition att kunna köpa närodlade, lokalproducerade och ekologiska råvaror efter säsong. Vi köper enbart grön el.

Bra för både boende och besökare

Vi skapar evenemang och erbjudanden för ö-borna i Öckerö kommun, och samverkar företagare emellan för att hela samhället ska leva och för att göra destinationen attraktiv både för ö-bor och besökare. Behöver vi praktiskt hjälp anlitar vi lokala hantverkare med Bröderna Berg i spetsen. Vi samarbetar också med turistföretagen, till exempel Kastor Boattrips, Havskatten och Hönö Båtturer. Vår fisk levereras av Öckeröpôjka.

Samverkan mellan företag och offentlig verksamhet är också viktig. Till exempel är vi en del av satsningen Strax utanför Göteborg. Från och med 2021 är vi medlem i Smaka på Västsverige – en märkning som garanterar att gästen får bästa tänkbara råvaror, producerade och förädlade i Västsverige.

I princip hela personalen är boende i kommunen – vilket skapar lokala arbetstillfällen där vår lokalkännedom blir ett mervärde för gästerna.

Vi har också ett nära samarbete med det lokala, för öarna så viktiga, föreningslivet. Medlemmarna i Öckerö IBK äter hos oss under februari och oktober mot att klubben får en kick-back. Hönö TS spelar gärna Tullhuset Open tillsammans med oss. Vi stöttar också de för samhället viktiga kyrkliga församlingarna – dels genom rena samarbeten men också med gåvor när de ber oss.

Fler besökare när och där det inte är fullt

Vår vision är att fylla Tullhuset året runt. Därför riktar vi marknadsföring och säljarbete huvudsakligen mot lågsäsong. Vi har börjat att arbeta med mätbara mål riktat på lågsäsong – något som förhoppningsvis ger en hållbar långsiktig och jämn fördelning av gäster över året.

Fler jobb och jobb som går att leva på

Kan vi fylla restaurangen året runt kan vi anställa fler på årsbasis. Under högsäsong kompletterar vi med unga lokala förmågor. Vår fasta personal stannar ofta längre och extrapersonalen återkommer gärna från år till år – vilket vi tar som en bekräftelse på att vi är en attraktiv arbetsplats.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer