Park Lane

Park Lane har ett något annorlunda upplägg på grund av att vi köper in all vår mat och övriga tjänster som till exempel sophantering, energi, kyla med mera från hotellet som vi delar byggnad med.

Park Lane bedriver krogshow och nattklubb primärt och merparten av våra tjänster köps in i en hyrd lokal men vi försöker att berätta så gott vi kan hur vi arbetar framåt. 

För några år sedan så gjorde vi en miljöcertifiering via Göteborgs Restaurangförening där vi gick igenom de krav som staden ställt. Utifrån detta kontrollerade vi bland annat våra inköpskanaler, och ställde krav på våra leverantörer att arbeta på ett hållbart sätt.

VI försöker också i största möjliga mån arbeta med ekologiska produkter. Vi har slutat använda plastsugrör, och minskar ner på inköp av övriga plastprodukter. Allt glas och avfall källsorteras, och vi arbetar tillsammans med hotellet vi hyr lokalen av med att motverka matsvinn. Våra sanitetsprodukter är miljömärkta, och vi har som målsättning att arbeta med säsongsanpassad meny och hållbara råvaror. Dessutom tillämpar vi digital fakturahantering.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer