Den lilla krogen

På Den lilla krogen i Skövde arbetar vi i stor utsträckning med lokala råvaror. Vi köper ofta hela lamm och nötdjur, och använder så mycket som möjligt av dem. Fisk köps direkt från lokala fiskare, som transporterar fisken direkt fån sjön till bilen och vidare till oss. Vi försöker också att arbeta med större lagerhållning – detta för att minska transporter hos våra lokala producenter.

Den lilla krogen är anslutna till Visita, och arbetar med scheman som gör att vår personal trivs bra på arbetsplatsen. Ett aktivt val har gjorts när det gäller prisbild. Syftet bakom detta har varit att kunna ge personalen en högre lön och också möjliggöra en större satsning på lokala råvaror.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer