Lysekil kommun

Unga kommunutvecklare

Just nu söker Lysekils kommun upp till sju unga kommunutvecklare. Som unga kommunutvecklare får ungdomar chansen att tjäna en extra slant och samtidigt ge ett ungdomsperspektiv på frågor i kommunen. Arbetsuppgifterna innebär att analysera resultatet från LUPP-enkäten som alla elever i högstadiet och gymnasiet fick svara på i höstas, och sedan ta fram förslag på hur kommunen kan göra det bättre för unga i Lysekil. De unga kommunutvecklarna ska svara på frågor som: Varför har unga svarat som de har gjort? Vad tycker unga är bra/ mindre bra i kommunen? Vilka åtgärder behöver kommunen vidta för att unga ska få det bättre?

Arbetet är en del av kommunens insatser inom social hållbarhet.

Digital julmarknad i Lysekil

Då rådande omständigheter och restriktioner på grund av Covid-19 inskränker möjligheterna till traditionella fysiska julmarknader runt om i Lysekil krävs nya initiativ. Och liksom många andra inom besöksnäringen ställer Lysekil inte in, utan ställer om!

För att stötta de lokala företagen och föreningarna att kunna erbjuda julinspirerade upplevelser, aktiviteter och shopping, inte bara under en enda dag utan under hela december, har vi turistinformatörer på Lysekils kommun skapat en sida på vår besökssida, som vi valt att kalla Lysekils digitala julmarknad. Här är alla aktörer i hela kommunen, både företag och föreningar, välkomna att lägga upp sina lokala julerbjudanden.

Besökssidan är redan idag en plattform för turister att söka information om vad som finns att se och göra i Lysekil, och många företag och föreningar finns redan representerade på sidan. Det är också en sida för lokalt boende att söka information om utbud och upplevelser såsom shopping, restaurangbesök, aktiviteter och ”hemester”.

Med Lysekils Digitala Julmarknad hoppas vi uppmuntra lysekilsbor och andra julklappssugna att fortsätta handla och uppleva saker lokalt i kommunen. På så sätt bidrar de både till en hållbar utveckling vad gäller företags och föreningars överlevnad, året runt, samt minskar sin miljöpåverkan genom att inte ta bilen, bussen eller kanske till och med flyget till närmaste storstad.

Dessutom är det ett trevligt sätt för att visa upp allt vad kommunen har att erbjuda, då det är lätt att navigera vidare från den digitala julmarknaden till övriga besöksmål och upplevelser som presenteras på sidan.

Energi och hållbarhet i Bohuslän

Energi och hållbarhet i Bohuslän är ett samarbete mellan kommunerna i Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Projektet pågår 2020-21, och riktar sig till alla typer av boendeanläggningar (hotell, camping, vandrarhem och gästmarinor). Fokus för Energi och hållbarhet i Bohuslän ligger på hållbara lösningar samt energieffektivisering, solceller och laddning för elfordon. Projektet drivs som ett kommunsamarbete och samverkar med näringslivsutvecklare, turistorganisationer och branschföreningar.

Energi- och klimatrådgivning i övrigt finns i tillgängligt i samtliga 11 kommuner, och erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning till företag, organisationer och privatpersoner.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer