LO Bikes

Tur & Retur – Hållbara resor från stad till land

Detta projekt ägs av Fyrbodal. I delen som berör turism har man anlitat Södra Bohuslän Turism för att prova ett nytt grepp och få fler att ta sig fram med cykel under sommartid. Södra Bohuslän Turism anlitar LO Bikes för att tillhandahålla en mobil cykelverkstad som också kan ingå i bagagetransporter och annan paketerande verksamhet. Den mobila cykelverkstaden heter Bicyle Repairman, och erbjuds under juni, juli och augusti på Orust, Tjörn och i Stenungsund. Syftet är att skapa en hållbar affärsmodell över tid. Detta första år tas konceptet fram och provas under sommaren för att sedan kunna leva vidare på egen hand.

Rent a bike

Samtliga anläggningar i södra Bohuslän erbjuds möjligheten att hyra ut cyklar till besökare via LO Bikes. Arbetet sker genom ett system där LO Bikes, Södra Bohuslän Turism och lokala företag samarbetar kring uppgifterna.

Samarbetet omfattar leverans och service av cyklar, kommunikationserbjudande (business to business), grundfinansiering av cyklarna, marknadsföring till slutkund samt uthyrning och praktisk hantering av cyklar och ekonomi på plats. Under 2019 var 80 cyklar i uthyrning med god beläggning. Detta utökades under 2020.

LO Bikes

LO Bikes är en guide- och eventverksamhet på västkusten med Ljungskile som fokusområde. Vi driver även cykelverkstad och sitter med i diverse destinationsutvecklingsprojekt kring cykling och motion. För oss är det viktigt att samarbeta med lokala aktörer, och att det vi gör är bra för både boende och besökare.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer