Trivselbygdens Utveckling

Trivselbygden är ett område som består av tio orter som ligger i Svenljunga, Marks och Falkenbergs Kommun. Trivselbygdens Utveckling AB, Trivab, driver Trivselbygden som ett varumärke för området samt besöksnäringen och turismen i området. Vi arbetar nära de tre kommunerna för att utveckla vårt område till en attraktiv och trivsam plats att besöka, oavsett vad målet med besöket är. Vi arbetar tillsammans med våra medlemsföretag för att lyfta fram den bredd på utbudet som vi har, året runt och för olika målgrupper. Genom nätverksträffar och andra sammanhang uppmuntrar vi att företagen själva handlar hos och samarbetar med varandra – något som gynnar alla. Vi vill att fler ska besöka oss och också att gästerna stannar längre, något som skapar fler arbetstillfällen hos våra företagare och att destinationerna kan utvecklas mer. Vi älskar vårt område och vill att fler ska få möjligheten att uppleva Trivselbygden.

Varje år ger vi ut en turistbroschyr som finns tillgänglighet både i och utanför Trivselbygden för att visa allt det som vi har att erbjuda. Vi samarbetar med lokala aktörer både vad gäller layout, information och tryck. För oss är det viktigt att tryck sker i Sverige för att minska vår miljöpåverkan med transporter. Framåt kommer vi fortsätta utveckla vår digitala närvaro, både på sociala medier och hemsida. För att ta ett steg mot hållbarare marknadsföring kommer vi att satsa mer på vår digitala närvaro, både på sociala medier och hemsida. Vi har påbörjat arbetet med att minska ned den tryckta broschyren genom att de senaste åren använda exempelvis affischer med QR-koder så att besökaren själv kan scanna sig vidare till vår hemsida, hitta broschyr/material och själv välja språk mellan svenska, engelska och tyska. Detta för att på sikt minska vår klimatpåverkan ännu mer genom att inte ha så mycket tryckt material.

Vi marknadsför vad som händer i bygden även för att uppmuntra lokalbefolkningen att njuta och stötta det som finns i närområdet. Trivselbygden ska vara en plats där hela livet får plats och man behöver inte åka långt för att hitta smultronställen vad gäller mat, kultur och aktiviteter etc.

Tillsammans arbetar vi för en långsiktig hållbar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen i Trivselbygden, vare sig om du är här som gäst eller lever och verkar här.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer