Lin & Lera Byggnadsvård

Lin & Lera Byggnadsvård – där tradition och framtid möts! Vi menar att kunskap är till för att delas, något som behövs för att skapa ett mer hållbart samhälle där vi tar vara på det vi redan har både i materialväg och erfarenheter.

Kursgården – kunskap är till för att delas!

Kursgårdens huvudmål är att öka kunskap och medvetenhet kring traditionella och hållbara bygg-, underhålls- och restaureringsmetoder. Hit kommer människor för att lära sig mer om hållbara målerimetoder och färger så som linoljefärg och äggoljetempera, lera som byggmaterial, lagning av timmerkonstruktioner, fönsterrenovering, köksträdgårdsodling och mycket mer. Vi har försökt skapa en mötesplats som uppmuntrar till mod och handlingskraft genom erfarenhetsutbyte.

Butiken – Där tradition och framtid möts!

Enligt oss kan du byggnadsvårda både när du bygger nytt, tar hand om ett hus från 80-talet, renoverar en lägenhet och förvaltar en 1800-talsgård. Det handlar om att använda material som går att reparera och som är snälla mot miljön, byggnaden och människorna som bor där. I vår butik hittar du just detta, hållbara material för
byggnation, renovering och underhåll av möbler och byggnader.

I butiken säljs även handgjorda tvålar, rengöring och produkter i trä som ersätter bruksföremål i plast. Vi ställer även krav på social hållbarhet i tillverkningen av våra produkter. Produkterna odlas och tillverkas främst lokalt eller regionalt i Sverige med undantag för ett fåtal produkter som tillverkas i Tyskland och Littauen.
I butiken har vi även stort återbruksfokus och saluför i första hand tex återbrukade beslag och armaturer innan vi tar in nyproduktion.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer