Karlsborgs Kommun/Visit Karlsborg AB

Vi ansluter härmed till Hållbarhetsklivet och representerar Karlsborgs Kommun, destinationsbolaget Visit Karlsborg AB med dess upplevelseverksamhet på Karlsborgs Fästning.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Vi leder projekt med fokus på att utnyttja de befintliga besöksmålen och utvecklar dessa med stor respekt för att skapa en så hållbar upplevelse som möjligt. I vårt arbete går vi från tryckmaterial och lägger istället mycket kraft i digitalisering och uppdaterad information digitalt.

Bra för både boende och besökare

I vår destinationsutveckling tänker vi alltid ur ett invånar- och besöksperspektiv för att skapa harmoni i lokalsamhället. Vi arbetar aktivt med att skapa en balans mellan besökare och invånare för att undvika att platsens kapacitet överskrids. Vi bidrar till att skapa bra förutsättningar för Karlsborg att kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service. Samt att vi prioriterar att använda oss av lokala företagare och entreprenörer.

Fler besökare när och där det inte är fullt

Näringen brottas i nuläget om att hålla öppet året om, därav arbetar vi aktivt med att förlänga säsongen och stöttar företagare i att skapa och marknadsföra evenemang. För att förstärka attraktionskraften till Karlsborg året om fokuserar vi mer på att skapa upplevelser som lockar besökare tider på året som inte är välbesökta. Vi utvecklar också verktyg för att styra besökarna under högsäsong.

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

I vårt arbete att locka fler besökare till Karlsborg tider då det inte är välbesökt, skapar det automatiskt förutsättningar för företagare att utöka och så med skapas fler robusta verksamheter samt fler arbetstillfällen. Genom att marknadsföra och skapa en attraktiv plats att besöka och bo på så ges det möjligheter att fler flyttar hit tillsammans med sina verksamheter, vilket genererar fler heltidsjobb.

Fördjupad översiktsplan, Göta kanal väst

Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner har påbörjat ett gemensamt översiktsplansarbete för att utveckla besöksnäringen runt Göta kanal.

Göta kanal är ett av Sveriges mest kända besöksmål och lockar både närboende och långväga turister till besök. Många turistföretag har byggt sina företag med koppling till kanalen och det besöksunderlag som den ger. Kanalen med dess slussar och farleder är också levande kulturhistoria med unika kultur- och naturmiljöer värda att bevara.

För att utveckla kanalområdets besöksnäring och samtidigt bevara dess unika miljöer har Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner påbörjat ett gemensamt planeringsarbete. Planen ska presentera en långsiktig hållbar utveckling av kanalområdet till 2030. Den ska säkerhetsställa bevarandet av områdets natur- och kulturvärden samt ge berörda företag förutsättningar att utveckla sina verksamheter.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer