Innovatum Science Center

Hållbarhet för Innovatum Science Center handlar om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Vi arbetar med hållbarhet som ett ämne i vår utställning och i aktiviteter mot våra målgrupper, som elever, lärare, barnfamiljer och kulturarvsaktörer. Vi arbetar också med hållbarhet i drift och utveckling av verksamheten.

De viktigaste hållbarhetsfrågorna, som är vägledande för prioriteringar och målsättningar är:

• Arbetsglädje, service och jämlikt bemötande
• Resurs- och klimateffektivitet när vi bedriver och utvecklar verksamheten.
• Öka medvetenheten kring hållbarhet och de globala målen

Innovatum Science Center fokuserar speciellt på arbete med:

• Social hållbarhet genom arbete med bemötande, det ideellt drivna kulturarvet samt elever och lärare.
• Hållbar destinationsutveckling och kulturturism genom arbete med små besöksmål i regionen och fall- och slussområdet.
• Ökad medvetenhet och kunskap kring hållbarhet och globala mål genom publika aktiviteter
• Hållbar start på arbetslivet genom arbete med unga utställningsvärdar.
• Hög grad av återvinning vid utställningsutveckling och aktiviteter

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer