Ragnerud

Hållbarhet är viktigt för oss på Ragnerud. Vi agerar ansvarsfullt och långsiktigt. Vi jobbar ständigt med att förbättra vår hållbarhet och har med oss detta i de beslut vi tar i vår verksamhet. Detta utifrån miljöaspekten, det sociala och vår egna ekonomiska hållbarhet. Vi vill själva och att våra gäster gör så liten påverkan som möjligt på miljön.

Vi komposterar eller skänker bort matrester från restaurangen, caféet och kiosken, och använder oss mycket av närproducerade råvaror och produkter. Anläggningens sopor källsorteras, och vi gör miljömedvetna val när det gäller engångsprodukter. Dessutom minskas konsumtionen av varmvatten genom varmvattenknappar och betalterminaler i gästduscharna. Värmen stängs av när den inte används, och vi tar betalt för elförbrukningen på våra campingplatser, vilket motiverar en minskad elförbrukning. För att minska miljöpåverkan skickas alla fakturor ut via mail.

Ragnerud har ett stort engagemang i samhället för att värna om dess framtid. Våra stugor är byggda av virke från närområdet, och vi försöker i största möjliga mån bevara naturen runtomkring oss som den är. Den stora lekplatsen på området är öppen för alla i samhället, vilket aktiverar både våra gäster och barnen i närområdet. Dessutom har vi mobilförbud på lekplatsen – detta för att aktivera hela familjen tillsammans.

Många av våra anställda är unga personer, som får en bred erfarenhet inom yrkeslivet genom att arbeta hos oss. Vi utbildar dem nämligen inom flera områden. Det är också viktigt för oss att jobba med en tydlig struktur för att ge personalen trygghet på jobbet. För att minska arbetsbelastningen använder vi oss mycket av onlinebokning.

Vår anläggning har hittills sysselsatt tre generationer, och vi ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer