Hotell Bellevue

På Hotell Bellevue använder vi så få engångsartiklar som möjligt. Hållbarhetstänket går också igen i valet av rengöringsmedel, och vi är också måna om att förse vår städpersonal med ergonomiska arbetsredskap.

För att minska matsvinnet jobbar vi också med att använda råvaror i alla dess beståndsdelar. Vi köper också råvaror lokalt för att minska transporterna, och anpassar menyn efter årstiderna.

 Vi samarbetar med lokala aktörer för att skapa ett mer omfattande paket/erbjudanden/reseanledningar för hitresande. Detta för att de ska förlänga sitt besök och en större del av intäkterna ska kunna spridas mellan olika lokala aktörer. På så sätt skapas fler jobb och större möjligheter till att utveckla sin verksamhet. Vi samverkar istället för att konkurrera.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer