Hållbara besöksmål Tanum

Vi är en förening som lyfter och synliggör besöksmål och företag, längs både lands- kustbygd i Tanum, som arbetar utifrån ett långsiktigt hållbarhetstänk.

Vi har sökt och fått Leaderstöd för projektet Make it Local, varigenom vi anordnar lokala marknader, nätverksträffar, gårdssafari samt marknadsföring. Detta genom vår hemsida och sociala medier. Vi kommer även att göra en film med fokus på våra hållbara verksamheter, året runt.

Som medlemmar i Tanum Turist samt med delfinansiering via Tanums Kommun ser vi stora möjligheter att öka samarbetet, kunskapen och därmed bidra till ett mera hållbart Tanum.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer