Gullspångs kommun

Gullspångs kommun är belägen i norra Skaraborg och i nordöstra delen av Västra Götalands län. Det är en mindre kommun med cirka 5200 invånare.  Att vi i kommunen tycker att takten i klimatarbetet ska öka har blivit tydligt i det pågående arbetet med den nya Energi- och klimatplanen, vilket också motiverar till initiativ inom Hållbarhetsklivet.

Närheten till Gullspångsälven ger oss goda förutsättningar för el från vattenkraft, som räcker till att försörja hela Gullspångs kommun. Det ger dessutom ett överskott av el. Gullspångs kraftverk tillhör en av Fortums anläggningar.

Inom den gemensamma satsningen kallat Kommunernas klimatlöften, i vilken flera aktörer kraftsamlats i Västra Götalandsregionen arbetar Gullspångs kommun bland annat för att minska matsvinnet inom de egna verksamheterna. Förhoppningen är att detta även ska inspirera andra inom kommunens gränser.

Råd, opartisk och kostnadsfritt erbjuds till företag och privatpersoner från den kommunala energi- och klimatrådsgivningsenheten som Gullspångs kommun gemensam ansvarar för med Mariestads och Töreboda kommuner. Rådgivning sker också i projektform med riktade insatser.

På kommunens hemsida har det samlats tips och råd om hur var och en själv kan bidra med att leva miljövänligt med allt från avfallsminimering och sortering till att göra hållbara val som konsument.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer