Catxalot

Catxalot

Hållbarhet och omsorg om havet är själva upprinnelsen till Catxalot. Vi visar hur havets nya råvara – tång – ska plockas på ett snällt sätt och vilken betydelse den har för planeten.

Vårt hemliga mål är att varje person som vi får att titta under vattenytan ska bli förundrad över hur vackert det är. De ska gå hem från våra events och kurser med en känsla av upptäckariver och kärlek till havet.

Allt som rör mat på våra events har ambitionen att vara så närproducerat och miljövänligt som det bara går. Vi till och med diskar med blåstång när gästerna har lagat mat på klipporna med det de plockat själva.

Hållbar Skärgård

Hållbar skärgård är en ideell förening vars syfte är att säkerställa och förbättra förutsättningarna för kajakverksamhet och friluftsliv i Bohusläns vackra skärgård. Initiativtagare och drivande är flera av Tanum kommuns kajakentreprenörer och Tanums kommun. Föreningen har därför tagit avstamp i Tanumskusten, men med ambition att kunna växa i alla riktningar.

Fokus ligger på att skapa infrastruktur, exempelvis fler solcellsdrivna skärgårdstoaletter på välbesökta öar. Föreningen arbetar också med att bilda en organisation som i fortsättningen ska arbeta med skötsel och vård i skärgårdsmiljön. På hemsidan finns en virtuell karta där mycket information samlats från olika håll, för att underlätta för besökare i skärgården – det skall vara lätt att göra rätt.

Kartan över norra Bohuslän, från norska gränsen till Bovallstrand i söder finns även till salu genom föreningens hemsida, men även hos återförsäljare.

Följ gärna föreningen på www.facebook.com/HallbarSkargard

På hemsidan kan du även bli medlem, om du vill stötta föreningen.

Bakom projektet ligger företagen Skärgårdsidyllen Kayak & Outdoor, Hans Sörqvist Byggnadsteknik & Arkitektur, Catxalot, Minto Tingvall Ecoturism, Drumlin, Nautopp och Tanums kommun.

Besök webbplats; www.hallbarskargard.se

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer