Linntours/Linnkonsult AB

Linntours/Linnkonsult AB jobbar med att ta besökaren ut i naturen på ett hållbart sätt. Våra utgångspunkter når man med kollektivtrafik och/eller med cykel/till fots. Vi anlitar bara lokala företag som underleverantörer av mat, och försöker i möjligaste mån att använda sådana som arbetar ekologiskt.

Vi vill med våra produkter sätta fokus på naturen och upplevelsen av den, och även lyfta fram behovet av att bevara och ta hand om den. När vi har utländska gäster på besök pratar vi givetvis om allemansrätten.

Vi tar alltid med oss vårt skräp hem för källsortering, och uppmuntrar våra gäster att ta med sin egen vattenflaska. Ibland har vi med oss egna flaskor, som besökaren får behålla och återanvända.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer