Nomineringsprocess: Årets Hållbarhetskliv 2023

Så går nomineringsprocessen till

Årets Hållbarhetskliv är en årlig utmärkelse inom besöksnäringen i Västsverige, instiftat av Turistrådet Västsverige. En besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ riktat mot besöksnäringen belönas för sina insatser inom hållbar besöksnäring.

Vinnarna utses enligt följande; Turismansvarig i kommunerna i Västsverige utser sina kandidater. En delområdesjury för varje kommunalförbundsområde utser årets kandidater från delområdet. En huvudjury utser vinnarna av Årets Hållbarhetskliv. Vinnarna presenteras på Turistrådsdagen i november varje år.

Huvudjury

Huvudjuryn består av en utvald turistchef/delregional turistsamordnare, förbundsdirektören för området samt föregående års vinnande verksamhet i området.

• Fredrik Lindén, VD Turistrådet Västsverige (Ordförande)
• Marie Linde, vVD Turistrådet Västsverige
• Helena L Nilsson, Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
• Lisbeth Schultze, Länsöverdirektör Länsstyrelsen Västra Götalands län
• Helena Nyberg Brehnfors, Enhetschef Entreprenörskap och Företagande Tillväxtverket

Delområdesjuryer

Delområdesjuryn består av en utvald turistchef/delregional turistsamordnare, förbundsdirektören för området samt föregående års vinnande verksamhet i området.

Fyrbodal

 • Maria Engström-Weber, VD Visit Trollhättan Vänersborg (Ordförande)
 • Anna Lärk Ståhlberg, Förbundsdir. Fyrbodals kommunalförbund
 • Hanna Karlsson Thorén, Everts Sjöbod

Göteborgsregionen

 • Ann Haraldsson VD Södra Bohuslän Turism (Ordförande)
 • Gitte Caous, Förbundsdir. Göteborgsregionens kommunalförbund
 • Tobias Alsterberg, Trålverket

Sjuhärad

 • EvaLotta Petersson Projektledare Destination Boråsregionen (Ordförande)
 • Magnus Haggren, Förbundsdir. Boråsregionen
 • Carin Victorin, Verksamhetschef Villa Strömsfors

Skaraborg

 • Mats Olsson, Next Skövde och Visit Skaraborg (Ordförande)
 • Kristofer Svensson, Förbundsdir. Skaraborgs kommunalförbund
 • Henrik Alexandersson, Wrågården

Process

• Turismansvarig i respektive kommun har möjlighet att utse en verksamhet samt ett kommunalt initiativ som kandidater till Årets Hållbarhetskliv
• Kandidaternas insatser bedöms för tidsperioden 1 april föregående år till 30 mars innevarande år
• Turistrådet samlar, med hjälp av delområdesordförandena, in nomineringar från  kommunerna i respektive delområde.
• Delområdesjuryn utser områdets nominerade till Årets Hållbarhetskliv, en besöksnäringsverksamhet och ett kommunalt initiativ
• Huvudjuryn utser årets vinnare bland de nominerade kandidaterna

Bedömningskriterier

Det kommunala initiativet/verksamheten drivs på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och är ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. De fyra principerna är;

 1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
 2. Bra för både boende och besökare
 3. Fler besökare när och där det inte är fullt
 4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

De nominerade skall ha tagit påtagliga kliv inom någon/några av Hållbarhetsklivets principer under det senaste året/åren.