Marin återvinning

 I Sotenäs startades i september 2018 Sveriges första Ma­rina Återvinningscentral. Här tar vi hand om det marina avfall som samlats in från strandstädning samt spöknät och uttjänta fiskeredskap från fiskeindustrin. Med denna återvinningscen­tral vill vi minimera mängden avfall som hamnar på de­poni eller förbränns och arbetar för att öka mängden material som går till återbruk och återvinning.

Med en Marin återvinningscentral i Sotenäs kommun vill vi på lokal nivå bidra till att utveckla en permanent, hållbar lösning för marint avfall och fiskeutrustning och ändra inställningen från att se detta som kostsamma problem och utmaningar och istället finna potential och utvecklingsmöjligheter. Vi vill bidra till ett renare hav samtidigt som vi skapar viktiga arbetstillfällen i samarbete med arbetsmarknadsenheten för att hjälpa individer närmare arbetsmarknaden.

Sotenäs Marina Återvinningscentral är ett samarbete mellan Sotenäs Kommun, Sotenäs Symbioscentrum, Rambo AB och Fiskareföreningen Norden och delfinansieras av Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten samt Vinnova.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ