Gästkrönika: Använd kraften i kommunikation och säkra affärer på lång sikt

Visit Sweden tipsar: Så berättar du om ditt hållbarhetsarbete


På Visit Swedens hemsida kan du få fler tips om hur du arbetar med hållbarhetskommunikation.

Till Visit Swedens tipsartikel

Clarion Sign i Stockholm lyckades minska matsvinnet med 20 procent genom att erbjuda en något mindre tallriksstorlek. Ett exempel som visar vilken påverkanskraft det finns i att göra det enkelt för kunden att välja rätt.

Mänskligt beteende är förstås komplicerat och mångbottnat – det finns många faktorer som påverkar hur vi går till väga i en valsituation där kommunikation spelar en avgörande roll.

Linda Mannerby, hållbarhetschef Visit Sweden

Dagens resenärer möter information från flera håll och slits med frågor om vad är mest rätt och bäst ur en hållbarhetssynpunkt. I dag fattar fler och fler kunder beslut via mobiltelefonen, ofta när de redan är framme på besöksmålet. För att nå ut med kommunikation krävs smarta sätt och skapa attraktion genom att tilltala olika sinnen för att matcha målgruppens intresse i en mer snabbrörlig vardag. Det är viktigt att resenären med sitt inre öga föreställa sig hur det ska bli och verkligen väcka lusten att boka. En känslostark beskrivning med utgångspunkt på transparens, äkthet och hållbarhet kan göra presentationen av en verksamhet mer lustfyllt.

Genom kommunikation går det att underlätta för resenären att göra ett mer medvetet val både innan och under sin semester. I Visit Swedens målgruppsanalys ser vi till exempel att en majoritet av resenärer väljer hållbara hotell om allt annat vore lika. 69% skulle fortfarande välja det mer hållbara alternativet även om priset var 5% högre och 29% tycker det är svårt att hitta hållbara alternativ.

Vi på Visit Sweden har tagit fram en verktygslåda för hur du kan kommunicera med din målgrupp.

Många företag i besöksnäringen arbetar på olika sätt med hållbarhet tex genom att ta vara på resurser, minska avtryck, skapa inkluderande arbetsplatser, samarbeta och utveckla erbjudande tillsammans med andra lokala aktörer. Det arbetet är intressant för målgruppen och bidrar till en del av er unika berättelse.

Hållbarhet är inte en specifik konkurrensfördel utan ett extremt brett fält av olika sociala och miljömässiga utmaningar som alla verksamheter behöver arbeta med. Att bara vifta med en grön flagga eller skriva hållbarhet kommer inte locka till sig kunder. Men att låta kunden redan i bokningsläget få ta del av allt bra som ni redan gjort, varför och hur ni arbetar med hållbarhet och även vad ni planerar framåt genom kommunikation vara en god idé för att säkra affärer på lång sikt.

Genom att också kunderna att göra mer medvetna val på plats skapas. Det är just genom att berätta, visa upp exempel som gör att kundens förstår att ni är attraktiva och valbara. Det kommer belöna sig på flera sätt. Det finns studier som visar på att företag som arbetar med hållbarhet blir attraktivare och attraherar medarbetare, gäster, kapital och som kan bidra till affärer och lönsamhet på lång sikt.

Det finns såklart många fallgropar i hållbarhetskommunikation men den kanske mest onödiga av dem alla är att inte ens försöka.

Några tips:

  • Var transparent, beskriv varför ni arbetar med hållbarhet, betona det attraktiva i det hållbara och gör det lustfyllt
  • Innovera, samarbeta med andra och kommunicera det
  • Förenkla och guida resenären till mer medvetna val

Tillsammans kan vi som arbetar för att stärka Sverige som resmål utforska morgondagens turism. Ett nytt sätt att resa, meningsfullt och medvetet, med upplevelser som utvecklar både resenär och resmål.