Källsortering

Sortering av material så som papp, plast, glas, porslin, farligt avfall med mera står Skärets krog själva för då kommunen inte ansvarar för detta. Eftersom kommunen inte heller tillhandahåller någon kompost har vi sett över möjligheten att själva ta fram någon form av varmkompost i anslutning till restaurangen. Dessvärre är det begränsat med utrymme runt restaurangen då gångarna mellan husen är smala och det ligger bostadshus precis bakom. Vi hoppas istället på att kommunen kan tillhandahålla kompost inom snar framtid som de lovat. Vi samkör allt avfall från Skäret Smögen och systerkrogen Grano ca två gånger i veckan för att minska på transporttillfällena. Vi satsar dessutom på att få gästerna att komma till oss snarare än att köpa med mat för att begränsa användandet av förbrukningsmaterial. Dessa tider har dock medfört ökad efterfråga på take away. Vi håller oss därför uppdaterade om vilka material som är de bästa att använda för sådana ändamål. Vi försöker undvika förbrukningsmaterial samt utesluta inköp och hantering av plast så gott det går för att värna om våra marina resurser och vår miljö. Skärets Krog dukas med linneservetter som vi själva tvättar med Svanen-märkt tvättmedel. Skärets Bistro & Café dukas med FSC-märkta servetter. Vi använder sugrör i minsta möjliga mån och då sugrör av vass. Vi får samtliga fakturor digitalt och marknadsför oss via sociala medier och digitala annonser. Många produkter som används för städning är Svanen-märkta.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ