Wood Wise Cabins – Wood Wise Web AB

Inom vårt företag Wood Wise Web AB jobbar vi brett med allt från bekämpning av invasiva främmande växtarter till naturguidning, stresshantering och uthyrning av glashus i fantastisk dalsländsk natur. Verksamheten med glashus kallar vi Wood Wise Cabins.

Skogen är det viktigaste och dyrbaraste vi har. Vi köpte vår ca 40 hektar stora fastighet för att må såväl psykiskt som fysiskt bra, där vi är omringade av egen skog och inte behöver vara rädda att vakna upp i kanten av ett kalhygge. Men vi hade också i tankarna att genom att köpa skog hjälper vi konkret till att binda koldioxid för både oss och förhoppningsvis kommande generationer. Här vårdar vi skogen med biologisk mångfald som inriktning. Hälften av vår skog är gammal med stor andel död ved, rik på både arter av mossor, lavar, insekter och svampar som är ovanliga i produktionsskogar.

Den andra halvan av skogen avverkades för 10-15 år sedan. Nu arbetar vi med att röja i den täta slyskogen, där vi aktivt väljer att främja lövträd, bland annat sälg som är viktig för pollinerande insekter på våren. Liksom i den övriga skogen är inte målet att optimera möjligheterna att avverka, vi odlar biologisk mångfald.

Genom att värna om vår skog och endast plocka ut virke genom gallring och i ett par mindre områden genom plockhuggning tar vi också hand om den mångfald som finns nere i marken, framför allt det ”naturliga internet” som svamparnas mycel skapar. Mycelen kopplas ihop och ansluter till trädens rötter, de bildar ett nätverk som både träd och andra växter använder sig av för att kunna kommunicera med varandra på kemisk väg. Forskarna kallar det här nätverket ”Wood Wide Web”.

Vi vill med våra glashus ge människor chansen att komma i kontakt med den biologiskt mångfaldiga skogen för att må bra, men också för att få en ökad förståelse för vikten av värdefull natur. Vi tror på att mångfald och kunskap ger oss människor bättre hälsa. Att bo i våra glashus ska kännas stärkande, klokt och återspegla vårt namn, Wood Wise Cabins.

Vi använder ullprodukter i våra sängkläder i glashusen. Ullsängkläder lindrar och förebygger allergier. Ull andas och gör att fukten avdunstar och man sover torr i ett jämnt och behagligt klimat utan temperaturförändringar. Ull isolerar och stänger ute både kyla och värme så man sover lika gott året runt. Runt ullfibrerna finns ett lukt- och smutsavvisande fett, lanolin, som ligger som en skyddande hinna. Smuts tränger helt enkelt inte in i ullen.

Runt vårt eget hus har vi cirka 4000 kvadratmeter öppen mark, där vi nu börjat med odlingar av bärbuskar och växter som ska gynna humlor, bin, fjärilar och andra viktiga pollinerande insekter. Vårt mål med skogsträdgården är att skapa en så självunderhållande och självgödslande odling som möjligt, med stor mångfald och strukturer som stärker växternas motståndskraft mot torka, skadedjur mm. De flesta växterna är fleråriga, till skillnad från köksträdgårdens vanligtvis ettåriga grödor. Kolinlagringen i en skogsträdgård är betydligt högre än i en vanlig köksträdgård. Till stor del beror det på biomassan som finns lagrad året om i form av rötter, löv och annat organiskt material.

I trädgården har vi också en damm som lockar till sig grodor, salamandrar, trollsländor, skräddare, dykarbaggar och många andra djurarter. Till och med en häger! Vi anlägger också småbiotoper som stenrösen, där vi bland annat träffat på den sällsynta hasselsnoken och ett stort antal kopparödlor.

Mat, miljö och hälsa går hand i hand. Så långt som möjligt använder vi våra egna odlade bär och växter. I övrigt köper vi i huvudsak in närodlade och/eller ekologiska produkter. Vi komposterar och sorterar övrigt avfall. Vi har vatten från egen brunn och samlar också in vatten via stuprännor för att minska förbrukningen av grundvatten. Vi städar våra glashus med naturvänliga rengöringsmedel.

Vi har som plan att alla utedass skall bli utbytta till gasoldrivna förbränningstoaletter som förbränner allt toalettavfall vid hög temperatur. Det är ett hygieniskt och energisnålt alternativ där elektricitet saknas, dessutom med den stora fördelen att vi kan återanvända askan i våra odlingar utan att riskera att sprida till exempel läkemedelsrester i naturen.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer