Vilhelmsro

Vilhelmsro finns endast några hundra meter från Stora Torget i Falköping. Troligtvis är vi den enda platsen i Sverige där det finns en komplett gårdsmiljö från 1870 så nära centrum. Vi har renoverat allt varsamt från stall till en trevlig cafémiljö. Vi har noga bevarat minnen från svunnen tid, i matsalens fönster ser du hur hästarna har bitit i trävirket och båspallen, där korna en gång stod, finns kvar. Vi driver även ett småskaligt bed & breakfast i gårdens gamla tjänstebostad.

Du hittar oss mitt i Sveriges Skafferi, Falbygden. Där förädlar vi traktens fina, lokala råvarorna till fika och goda måltider. Vi gör saker som vi själva gillar och vi gör det med omtanke om miljö och människor.

I köket väljer vi våra produkter och råvaror med stor omsorg och handlar lokalproducerat i största möjliga mån. Detsamma gäller för dryck från småskaliga bryggerier.Solceller har installerats på byggnadens tak för en hållbarare elförsörjning.

Kort och gott är vi noga med att ta tillvara på det vi har runt omkring oss för att minska vårt miljöavtryck, för framtida generationer.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer