Styrsöbolaget

Samtliga Styrsöbolagets fartyg körs på dieselbränsle av miljöklass 1 med inblandning av 10-20 procent HVO – hydrerad vegetabilisk olja – som är en biodiesel framställd genom hydrering (vätebehandling) av vegatabiliska oljor och/eller animaliskt fett från exempelvis slaktavfall. Älvtrafiken trafikeras även från och med sommaren 2022 med två elhybrider, Elvy och Eloise.

Turerna till/från Hönö Klåva som körs med båten Kungsö möjliggör för både boende i Göteborg och besökare att ta sig från Göteborg till Hönö tillsammans och utan egen båt. Förhoppningsvis gör det att fler tar sig till Hönö för att besöka de verksamheter som finns där och som ofta drivs av de som bor i området. Detta gynnar både vår verksamhet, verksamheterna på Hönö och de som bor i området. Det blir också ett trevligt sätt för de som bor på öarna att ta sig in till Göteborg över dagen. Med start våren 2022 går Kungsö mellan Stenpiren och Hönö Klåva varje söndag under både vår och höst (tätare turer körs under sommaren) när skärgården inte är lika välbesökt som under sommarmånaderna.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer