Stiftelsen Läckö Slott

Stiftelsen Läckö Slott jobbar för att vara en så hållbar verksamhet som möjligt. På våra ängar på området främjar vi biologisk mångfald, ängarna slås sedan med lie och läggs på komposten. Lilla slottsträdgården är KRAV-märkt och arbetar i ett kretslopp för att ta vara på allt som går, deras skörd går sedan ner till restaurangen på området. På frukosten är också KRAV-märkt (nivå 1) och har stort fokus på att köpa lokalproducerat. På frukostbuffén försöker vi också minska svinnet så mycket vi kan genom att först lägga upp mindre mat som vi istället fyller på, resterna går sedan till personalfrukost. Lokalvården på området jobbar i så stor utsträckning som möjligt med ekologiska produkter.


På hela området källsorterar vi våra sopor och transporterna på området görs främst med elbil. Vi tänker även på den sociala hållbarheten genom att bland annat behandla våra besökare lika, vara så transparenta som möjligt, sträva efter mångfald i vår personal. I personalen vill vi också skapa så god sammanhållning som möjligt mellan de olika arbetsgrupperna över hela verksamheten

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer