Smögens Hafvsbad

Vi köper miljömärkt el, värmer upp anläggningen med bergvärme, ser kontinuerligt över energianvändning, och använder lågenergi-/LEDlampor. Vi serverar kranvatten som vi kolsyrar själva, och har snålspolande toaletter. Dessutom använder vi särskilda munstycken för kranar och duschar för att minimera förbrukningen. Vi informerar också vår personal om hur man diskar och tvättar vattensnålt.

Utöver detta arbetar vi med avfallsreducering genom källsortering. Vi arbetar för att minska uppkomst av avfall, och tar på bästa sätt hand om allt avfall inom anläggningen. Vi sorterar och fördelar detta så att det går att återvinna. Vidare arbetar vi med leverantörsdialog för att minska förekomsten av icke återvinningsbara förpackningar. Vi sorterar trä, glas, papper, papp och metall. Dessutom ser vi över och minimerar användning av engångsartiklar. De få gånger vi använder engångsartiklar är de miljömärkta, liksom de tvätt och rengöringsmedel vi använder. Även toalett- och hushållspapper samt pappershanddukar är miljömärkta. Vi är också noga vid dosering för att undvika överdosering. Vårt tvätteri är miljöcertifierat och handdukar, lakan, dukar etc är miljömärkta.

Smögens Hafvsbad erbjuder närproducerade och ekologiska alternativ i restaurangen, och eftersträvar att öka utbudet ytterligare. Vi erbjuder alltid vegetariska alternativ på menyn. Dessutom följer vi WWF:s stadgar för att ej köpa rödlistad fisk. Detta ska finnas som rutin vid menyskrivningar och följs upp löpande vid placering av lunchmenyer.

Vi undviker att köpa livsmedel som kan innehålla GMO, och försöker undvika animalier uppfödda på GMO-producerade spannmål. Detta kontrolleras också löpande vid menyskrivningar. Vi genomför också en årlig extra kontroll i detta ärende med våra leverantörer.

Vi använder så lite tillsatser som möjligt i maten när det kommer till färgämnen, aromer och konserveringsmedel. Detta gör vi genom att köpa rena råvaror i största möjliga utsträckning, och inte använda ej färdiga produkter från livsmedelsindustrin. I de fall vi gör det ska vi veta vilken producent som tillverkat produkten. Då ser vi till att de har ett väl fungerande system för god spårning av livsmedel, och använder sig i så stor utsträckning som möjligt av naturliga konserveringsmedel såsom askorbinsyra, salt och socker.

Vi informerar och utbildar vår personal för att öka kunskap och engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Dessutom informerar vi våra gäster om vårt miljöarbete.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer