Hyssna Forest Resort

Vi på Hyssna Forest Resort erbjuder ett naturnära boende. Platsen är en gammal släktgård som både har ett stort kulturhistoriskt värde, och fantastiskt fina omgivningar med en rik natur. Den berömda Hyssnaleden går rakt igenom vår plats.

Vi är passionerade om att bevara och utveckla Hyssna Forest Resort på ett hållbart sätt, och att skapa en plats där människor kan koppla av och njuta av allt vad skogen och dess omgivningar har att erbjuda. Vi erbjuder både olika boendeformer och möjligheter att hålla olika event och arrangemang hos oss.

Platser och byggsätt har präglats av naturen och hänsyn har tagits för att påverka naturen på minsta möjliga sätt. Inga bilvägar fram till byggnaderna vilket gör att vi har gjort väldigt liten påverkan och så även nu när verksamheten är igång. Vi ytbehandlat alla våra boende med bränning av trät för att få ett naturligt rötskydd.

Hållbarhetstänket är viktigt för oss och faller sig naturligt, vi eftersträvar alltid att handla och gynna lokala aktörer när vi gör inköp och planerar samarbeten. Vi prioriterar och väljer i största möjliga mån miljövänliga och lokala alternativ genom att välja produkter med miljömärkningar och strävar efter att minimera vår energiförbrukning.

När det gäller förpackningar och återvinning så föredrar vi pappers- och glasförpackningar framför plast, och givetvis är återvinning en självklarhet för vår del. Vi uppmuntrar bland annat våra gäster att använda förpackningsinsamlingen vi har på plats. Våra gäster berörs även av vårt sätt att verka. Vi använder oss av ekologiska och miljöcertifierade hygienartiklar, undviker engångshanddukar, livsmedel till gästerna levereras i glasförpackningar som återanvänds.

Företaget är ett familjeföretag vilket gör det lätt att implementera hållbarhetstänket hos alla inblandade.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer