Hotell Kungshamn Suites

Vi försöker förpacka och skapa hållbara upplevelser för våra gäster, bland annat genom att ta fram aktiviteter med liten miljöpåverkan. Vår förhoppning är också att kunna främja turismen under lågsäsong och sprida ut gästerna och besökarna till orten under året. Vi satsar stort på lokala samarbeten för att nå fram till en hållbar turism under olika säsonger. Vi hoppas också kunna väcka intresse för det kortresta besöket samt att uppmana våra besökare att stanna lite längre.

Vi strävar mot en ekonomiskt hållbar verksamhet, bland annat genom att skapa en arbetsplats med trygga tjänster, fortlöpande kompetensutveckling och hög trivsel. Vi försöker ha ett långsiktigt perspektiv, växa i ”lagom” takt och ta välövervägda beslut för vår utveckling.

Det är viktigt för oss att göra medvetna val kring leverantörer och råvaror samt att vara uppmärksamma på vår energiförbrukning och vårt klimatavtryck. Vi tillhandahåller till exempel laddstolpar för elbilar på vår gästparkering.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer