Härryda kommun

Ett hållbart Härryda

För att styra mot en hållbar framtid i Härryda kommun har kommunen tagit fram ett hållbarhetsstrategiskt program 2023 – 2035. Programmet styr kommunkoncernens arbete mot mål som är relevanta även för besöksnäringen i kommunen. Bland annat ska mark och naturresurser nyttjas och förvaltas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald i landskapet bevaras. Programmet sätter även mål för att bli en klimatsmart och resurseffektiv kommun där delaktighet, trygghet och en attraktiv kommun är viktiga insatsområden.

För att få ytterligare kraft i arbetet har Härryda kommun antagit 12 klimatlöften inom Klimat 2030, Västra Götaland ställer om. Kommunen åtar sig bland annat att minska utsläppen tillsammans med näringslivet samt involvera invånare i alla åldrar i klimatarbetet. Ett exempel på detta är att Härryda kommun gör det möjligt för invånarna att låna sport- och fritidsutrustning i stället för att köpa, vilket bland annat tillgodoses genom samverkan med fritidsbanken.

Wendelsberg

Parken kring Wendelsbergs folkhögskola anlades under 1800-talet av Bruno Wendel, dåvarande fabrikschef på Mölnlycke fabriker. Den har åtta dammar och planterade träd av olika arter. Det finns både elljusspår och promenadvägar. Under senare år har parken rustats upp med en utmanande skogslek, tillgänglighetsanpassad grillplats, utegym, och vindskydd. Det har även gjorts plats för frisbeegolfbana och en varm sommardag är det tack vare alla träd en sval plats att vistas på.

Cykel- och vandringsleder

Genom kommunen går det två cykelleder Västgötaleden samt Turiststråket och Härryda kommun undersöker nu möjligheterna för ytterligare en cykelled genom kommunen för att möjliggöra för fler att på ett enkelt och miljövänligt sätt komma ut och upptäcka Härryda kommun. Längs den populära vandringsleden Rådasjön runt har kommunen anlagt en badplats som ligger mycket nära Mölnlycke centrum – för att fler ska kunna ta sig ett bad.

Utveckling av Sjöholmsparken

I samarbete med näringslivet har området vid Landvettersjön utvecklats till Sjöholmsparken, en plats som nu erbjuder padel, pickleball, äventyrsgolf, boule samt kiosk och toaletter. Kommunen genomförde också en tillgänglighetsanpassning av badplatsen vilket nu möjliggör för alla som önskar att ta sig ett bad, oavsett funktionsförmåga.

Heden och Rävlanda trädgård

Heden erbjuder en rofylld besöksträdgård, hinderbana, mountainbikebanor och hundrastgård. Det elbelysta motionsspåret har vacker utsikt över Storån och dess dalgång.

Rävlanda trädgård är en dynamisk plats som förändras med nya idéer. Sinnesträdgården fokuserar på färg och form med perenner, lökar, magnolia, dahlior och rosor. Här finns också en skolträdgård med bärbuskar, äppellund, plommon- och körsbärsträd samt ett odlingsfält för boende som vill odla egna grönsaker.

Social hållbarhet

På Råda Säteri i Härryda kommun finns ett arbetslag som bemannas av människor som av flera olika anledningar befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Detta är ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten på kommunen för att skapa bättre möjligheter för dem att ta sig vidare till andra anställningar efter tiden på Råda Säteri. Under sommaren anställs också ett antal ungdomar som bland annat sommarjobbar med trädgårdsskötsel.

Rävlanda trädgård erbjuder också arbetslivsinriktad rehabilitering i en naturnära och grön miljö. Verksamheten vänder sig till invånare i Härryda kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden. Rehabiliteringen anpassas efter varje individs förmåga och kan innebära olika typer av trädgårdsarbeten eller hantverk kopplat till trädgården.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer