Holsljunga Camping & Café

Hållbarhet och miljö kommer att vara viktiga aspekter för oss på Holsljunga Camping & Café att arbeta för. Vi tänker konstant arbeta med att förbättra vår hållbarhet, och har med oss detta i alla beslut vi tar i vår verksamhet, såväl när det gäller miljöaspekten som den sociala och ekonomiska hållbarheten.

Det är viktigt för oss att vi och våra gäster gör så liten påverkan som möjligt på miljön. Vi kommer att samarbeta med lokala producenter och använda oss av närproducerade råvaror och produkter för vår kommande servering. De varor vi ska tillhandahålla i butiken ska även de vara så lokalt framtagna som möjligt. Här ser vi hellre att vi säljer lite mindre men tar mer betalat och håller högre kvalitet. Detta bidrar även till kortare varutransporter.

Vi arbetar med att hitta en lösning för att källsortera anläggningens sopor. Dessutom gör vi miljömedvetna val när det gäller engångs- och rengöringsprodukter, samt när det gäller att vara självförsörjande på el. Därför planerar vi att montera solceller på servicehusets tak, för att så gott det går täcka campingens egna behov av del på detta vis. I duscharna ska vi sätta in decentraliserat ventilationssystem med värmeåtervinning. VI byter 18 vattenkranar till sensorstyrda diton, samt fortsätter med polletter i duschen för att spara på vatten.

För att öka antalet gästnätter renoverar vi och utrustar befintliga stugor och sänker priset, då beläggningen på stugorna bara har varit 20 procent. Vi sänker även priset för de som önskar boka före eller efter högsäsong på campingen, och höjer istället priset något under högsäsong. För att öka tillgängligheten och minska arbetsbelastningen använder vi oss numera också av onlinebokning.

För att göra campingen mer attraktiv behövs det möjlighet till aktiviteter. Därför planerar vi att köpa in cyklar och kajaker. Detta gör det även möjligt för besökare att uppleva närområdena och utvidga besöksmålen för att besöka andra aktörer. Här vill vi gärna hitta samarbeten med närliggande verksamheter för att se vad de kan erbjuda. VI planerar också att köpa in och tillhandahålla laddningsstation för elbil.

Vår önskan är också att samarbeta med kommunen för att ha sommararbetande ungdomar, alternativt hjälpa de som står utanför arbetsmarknaden.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer