Halmens Hus

Halmens Hus ligger på Majberget i Bengtsfors med en fantastisk utsikt över skogar och sjöar. Med traditionen som grund och med siktet inställt på framtiden arbetar Halmens Hus med att bevara kunskapen och tekniken kring halmen och samtidigt hitta nya spännande sätt att använda materialet. Mycket fokus läggs på halm och hantverk.

Halmen i sig är en restprodukt från svedjeråg och används för att tillverka såväl prydnadsföremål som bruksföremål. Halmen som med handens kraft blir till något vackert, användbart och värdefullt. Halm är förnyelsebart och biologiskt nedbrytbart och skapar därmed inget miljöfarligt avfall. Under sin levnadstid binder halm koldioxid. Odling av svedjeråg, vilken är en gammal kultursort, bidrar också till biologisk mångfald.

För att främja en hållbar hantverkstradition driver Halmens Hus bland annat projekt där deltagare uppmanas att genomföra cirkulärt slöjdande; där deltagarna kan följa hela tillverkningsprocessen från start till mål vidare till start i ett kretslopp. Deltagaren odlar sitt eget slöjdmaterial, tar till sig kunskapen kring material och teknik samt tillverkar egna produkter. Därefter startar processen på nytt med utsäde från den tidigare skörden.

Slöjdbutikens utbud består av hållbara och närproducerade produkter vilket genererar lågt klimatavtryck. Produkterna är tillverkade av naturmaterial som till exempel strå, lera och läder och är menade att hålla under lång tid framöver. Butiksemballage består av produkter tillverkade av papper. De konsthantverkare som säljer sina alster i vår slöjdbutik ingår i ett nätverk där diverse aktiviteter och fortbildning erbjuds av Halmens hus. Detta för att öka sammanhållning, glädje till hantverk och främja utveckling.

Halmens Hus arbetar kontinuerligt med källsortering i samtliga delar av verksamheten. Vi använder oss av miljömärkta/närproducerade produkter så långt det är möjligt.

I Halmens Hus utställningshall arrangeras tillfälliga utställningar främst med konstnärer från närområdet. Vissa tillfälliga utställningar utformas efter önskemål från lokalbefolkningen och visas under höst/vår för att förlänga säsongen. Vid utställningsbygge återanvänds byggnadsmaterial i största möjliga mån.

Utställningsproduktion, ombyggnation samt större inköp hanteras så att föremål återanvänds i största möjliga utsträckning. Går detta inte att genomföra anlitas lokal arbetskraft för att utföra jobb/tillverka produkter. Museets interiör byggdes om under 2020 och då anlitades lokala firmor och aktörer till att utföra arbetet. De delar av museets interiör som inte återanvändes skänktes till andra t ex museer eller har magasinerats för att kunna användas vid framtida utställningsbygge. Mindre inköp till verksamheten inhandlas om möjligt av lokala aktörer framför större grossister.

Kontinuerligt arbete genomförs med att utveckla vår kursverksamhet vilket genererar mer arbetstid för kursledare samt stärker engagemanget i närområdet med inriktning mot att bevara kulturarv där halmflätning har högst prioritet. Kursverksamheten erbjuder kurser som syftar till att utveckla olika hantverk samt sprida kunskap kring halmslöjd med fokus på material och teknik samt hållbar konsumtion och produktion. Kursverksamheten arbetar resurseffektivt och det arbetas kontinuerligt med att ta fram nya produkter där eventuellt spillmaterial kan användas.

Halmens Hus arrangerar aktiviteter under hela året för lokalbefolkningen, bland annat erbjuds aktiviteter under lågsäsong till exempel; diverse barnaktiviteter, kulturarrangemang, festivaler, workshops och halmcafé. För att kunna öka deltagandet i området samt finna nya lokala målgrupper är dessa aktiviteter avgiftsfria. Dessa aktiviteter bidrar även till fler möjliga arbetstillfällen. Många aktiviteter arrangeras i samverkan med vår grannförening Bengtsforstraktens Hembygdsförening för att kunna erbjuda en attraktiv plats med ett bredare och större utbud av aktiviteter och upplevelser vilket i sin tur gör att besökare som väljer att besöka platsen stannar en längre tid. Samarbeten genomförs även med andra aktörer för att kunna erbjuda mervärde för besökare.

Med en stabil grund i hantverkets betydelse tar Halmens hus sikte mot hållbara och utvecklande synergier där den historiska halmslöjden ges förutsättningar att bevaras och utvecklas.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer