Dahlbogården Event & Rum

På Dahlbogården strävar vi efter att vara en hållbar besöksdestination och samlingsplats, där vi värnar om planeten och är med och bidrar till ett hållbart samhälle. Vi har ett aktivt miljöarbete genom hela verksamheten och har valt att investera i naturen då den är mycket viktig för oss.

För att ha så lite negativ miljöpåverkan som möjlig producerar vi vår egen el från sol, som vi även laddar vår tjänstebil med. Gäster har såklart möjligheten att ladda deras elbil. Vi källsorterar vårt avfall och tar rätt på näringsämnen genom att kompostera matrester. Våra fastigheter värms upp med ved från vår egen intilliggande skog, som vi förvaltar enligt FSC:s kriterier för hållbart bruk. Vi köper in lokalproducerade produkter i stor utsträckning för att minska transportsträcka och värna om lokala entreprenörer. Det mesta av inredningen, såsom möbler och serviser, är återanvänt eller återbrukat.

På Dahlbogården är den unika platsen och närheten till naturen central för att erbjuda våra gäster en helhetsupplevelse. I anslutning till gården har vi anlagt en våtmark, bland annat för att gynna biologisk mångfald och lokala ekosystem. Våtmarken är ett stenkast bort från vårt café och en naturslinga runtom den tillgängliggör naturupplevelse för gäster och förbipasserande. Vi främjar att gäster upptäcker närområdet genom att vi erbjuder cyklar och kartor. Från och med hösten 2022 kommer vi även erbjuda övernattning, så våra gäster kan uppleva platsen längre.

Något vi gjort från start är att samarbeta med lokala företag, vi har utställningar med lokala konstnärer och är med och gör landsbygden mer levande då vi bland annat håller i olika evenemang och aktiviteter. Alla våra anställda kommer från trakten och majoriteten består av ungdomar, där många har sin första anställning hos oss.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer