Abecita Popkonst & Foto

Abecita Popkonst & Foto arbetar ständigt för en mer hållbar och miljövänlig verksamhet i alla delar på museet.

Vid omhängning av utställningar skräddarsys transport och logistik till och från museet för mindre miljöpåverkan och minskade kostnader. Allt emballage återanvänds flera gånger.

Museet arbetar med ett stegvis byte av armatur till LED-belysning av utställningshallarna.

Caféverksamheten har ett litet utbud för att hålla matsvinn nere, men ett utbud som ändå tilltalar många. Inköp för caféet sker från Borås stads dagligverksamhet, som skapar arbete och meningsfull tillvaro för människor som kan ha svårt att få arbete annars.

Designshop erbjuder design från lokala konsthantverkare och formgivare.

All rengöring och städning görs med miljövänligt rengöringsmaterial.

De leverantörer som anlitas är lokala och ISO-certifierade.

Källsortering i alla delar av verksamheten tillämpas.

Abecita Popkonst & Foto har genom ägarna Bengt och Berit Swegmarks insamling och donation av skulpturen Pinocchio av konstnären Jim Dine bidragit till startskottet att fylla stadens offentliga rum med konst. Idag är stadens offentliga rum fyllt med skulpturer och street art, och tillsammans med flera andra aktörer samverkar man idag under konceptet ”Staden som galleri”. Konst i offentlig miljö har med Pinocchio som startskott satt Borås på kartan nationellt och internationellt. Konsten har bidragit till att räddat staden från svårigheter efter tekoindustrins nedläggning och gjort Borås mer attraktiv att leva och bo i.

Satsningen på ett högkvalitativt kulturutbud med internationell höjd tillgängligt för alla människor dygnet runt, året runt har bidragit till att Boråsarna återigen är stolta över sin stad.

Abecita Popkonst & Foto samverkar Textilmuseet och Konstmuseet för att inte krocka i eventdatum och att samverka kring tematik och konceptet ”Staden som galleri” för att skapa ett större gemensamt erbjudande till besökare.

Museet har kapacitet och vill ta emot fler besökare hela året, minst antal gäster är i maj-juni och december.

Abecita Popkonst & Foto är en Infopoint för Borås Stad och erbjuder ett värdskap med besöksinformation för hela Boråsregionen. Genom kunskap och samarbete med lokala aktörer bidrar Abecita Popkonst & Foto till att slussa besökare till fler platser och bidrar på så sätt till att Boråsregionen blir en robustare destination.  

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer