Göteborgsregionens nomineringar till Årets Hållbarhetskliv 2021

Efter att ha gjort ett urval utifrån de nomineringar som turismansvariga i kommunerna har tagit fram har delområdesjuryn för Göteborgsregionen beslutat att årets kandidater till Årets Hållbarhetskliv från Göteborgsregionen är Gunnebo Slott och Trädgårdar (besöksnäringsverksamhet) och Tjörns – Island of Art (kommunalt initiativ).

Nominering Besöksnäringsverksamhet: Gunnebo Slott och Trädgårdar – Motivering:

Gunnebo Slott och Trädgårdar har ett starkt engagemang för hållbarhet som lyser rakt genom hela verksamheten. Ekologisk mat i säsong serveras i symbios med trädgårdens skördar och man har lokala samarbeten och en KRAV certifiering på högsta nivå. Platsen erbjuder en upplevelse för både boende och besökare under hela året, en ljuvlig blandning av historia, trädgård och mötesplats i en hållbar form.

Mölndals kommuns turistchef Mattias Jighede och Gunnebo Slott och Trädgårdars VD Anki Sande var mycket nöjda med nomineringen tlll Årets Hållbarhetskliv

Nominering Kommunalt initiativ: Tjörns kommun (Tjörn – Island of Art) – Motivering:

Med konsten i centrum och hållbarhet som ledstjärna har Tjörns kommun samlat sina starka besöksmål i konceptet Tjörn – island of art. Vackra cykelvägar sammanbinder konst i världsklass och en tur till Pater Noster adderar ytterligare en dimension. Helheten inbjuder till att ta sig tid att njuta av både plats och konst på ett hållbart sätt. Med konceptet stärker man platsens själ till nytta för boende och besökare.

Benita Nilsson från Nordiska Akvarellmuseet (t.v) och Lena Karlstedt från Tjörns kommun tog emot nomineringsblommor och -diplom för Tjörn – Island of Art

Läs mer om nomineringsförfarande och delområdesjury här.