Fyrbodals nomineringar till Årets Hållbarhetskliv 2021

Efter att ha gjort ett urval utifrån de nomineringar som turismansvariga i kommunerna har tagit fram har delområdesjuryn för Fyrbodal beslutat att årets kandidater till Årets Hållbarhetskliv från Fyrbodal är Minto/Tingvalls Eko (besöksnäringsverksamhet) och Tanums kommun (kommunalt initiativ).

Nominering Besöksnäringsverksamhet: Minto/Tingvalls Eko – Motivering:

För en hållbar helhet i samklang med naturen har Minto/ Tingvalls Eko lyckats skapa en helhetsprodukt för alla årstider som inspirerar och motiverar. Ett föredöme för näringen och kommunen som bidrar till hela Västsveriges arbete för en långsiktigt hållbar besöksnäring.

Elke Sponholz från Minto/Tingvalls Eko med diplomet

Nominering Kommunalt initiativ: Tanums kommun (Hållbar skärgård) – Motivering:

Hållbar skärgård är ett utmärkt exempel på ett projekt som tar avstamp i en långsiktig hållbarhet genom att proaktivt skapa förutsättningar för, och, inkludera näring, besökare, innevånare och offentliga aktörer. Projektet visar ett föredömligt ansvar för fortlevnad och varaktighet. Projektets ansats leder till en balans mellan naturens värde och platsens attraktivitet

Ingela Holgersson (Skärgårdsidyllen) och Elenor Olofsson från Tanums kommun tog emot diplomet för Hållbar skärgårds räkning.

Läs mer om nomineringsförfarandet och delområdesjury här.