Väderöarnas Värdshus & Konferens

På Väderöarnas Värdshus & Konferens transporterar vi ut våra gäster med våra två Catamaranbåtar, som är byggda för att vara så miljövänliga som möjligt. Varje båt tar 12 passagerare, och vi håller cirka 17 knop. Då går motorerna med minsta möjliga och mest miljövänliga förbrukning. Utanför högsäsong, när båtarna inte är fyllda körs även tvätt, mat och material ut med dessa båtar. Under båtresan pratar vi om miljön både i havet och på ön, och hur vi kan fortsätta att hjälpas åt att förvalta den genom att exempelvis plocka skräp.

Vi försöker på alla sätt att arbeta så hållbart som möjligt och vi vill bli bättre på att kommunicera detta till våra gäster, vilket vi idag gör mest muntligt.

Under det senaste året har vi jobbat med ett paket som heter ”stanna lite längre” och som marknadsförs med så kallade tilläggsnätter. Målet var att få våra gäster att stanna två nätter och nu, säkert på grund av världsläget med coronaviruset, har detta ökat markant och gäster bokar mellan 4 till 6 nätter under juni, juli och augusti.

På konferenssidan, innan orosläget, har vi under 2018/2019 haft många flerdagarskonferenser.

Vår verksamhet är bra för både Hamburgsund och Fjällbacka, eftersom vi utgår därifrån. Våra gäster tillför samhällena ett flöde i både butiker och restauranger, vilket vi ofta får höra av butiksägare och andra verksamma på orten. Vi har även ett litet men ändå gott samarbete med några boendeanläggningar både i Hamburgsund och Fjällbacka.

Även vårt incheckningskontor i Hamburgsund har fått ett ökat ”drop-in flöde” under andra delar av året än bara sommaren, då man bokar dagsturer med lunch eller köper presentkort eller något klädesplagg ur vår kollektion av Väderökläder.

Vi har upplevt att vår målgrupp, 40-talisterna, har mycket fritid, är aktiva och har det bra ekonomiskt, vilket genererar intäkter till både vår verksamhet och våra kustsamhällen.

Vi har aktivt valt att inte arbeta med bussbolag, kinesiska- och ryska marknaden och stora gruppresor, då vi känner att vi inte kan hantera detta på ett bra sätt, utan att det i våra ögon blir massturism.

Vi säljer inte juni, juli eller augusti, vi säljer och marknadsför resterande del av året då vi varje år, hittills har gett oss ett ökat antal gäster året runt.

Vi har öppet året runt och därför en fast stab av personal som jobbar heltid hela året och vi är anslutna till Visita. Sommartid är det oftast återkommande ungdomar/studerande, deras syskon och deras vänner som jobbar här. Många av dessa har lokal anknytning, oftast som delårsboende familjer. Det är mycket arbete kring Båtmässan i Göteborg varje februari, och alla är med på olika sätt. Vi jobbar även med målning, underhåll, reparationer, nybyggnationer mm. när gästantalet inte är så stort och även här är alla händer välkomna.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer