Skärets krog

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi går hand i hand med hållbarhet och är gynnsamt både för restaurangen och miljön. Därför har Skärets krog valt att tillämpa cirkulär ekonomi till vår verksamhet.
Lokalproducerade råvaror innefattar råvaror som föds upp, odlar, produceras och bearbetas i vår närhet. En lyckosam konsekvens av detta är de säregna lokala smakegenskaperna man får från råvarorna. Jord, vatten, vind och geografiskt läge påverkar råvarorna och skapar en igenkänningsfaktor hos våra gäster. Västkusten är också kända för att ha den bästa fisken och de bästa skaldjuren och lockar gäster inte bara från hela landet utan också internationellt. Våra lokala och regionala råvaror efterlever på så vid den cirkulära ekonomins principer. Som tidigare nämnts så odlar vi själva grönsaker på Klevs Gård samt har startat en tångodling som dessutom renar havet. Detta innebär både ett mer hållbart tänk då det är mer skonsamt mot miljön och djurlivet.

Vår ambition är också att i största möjliga mån använda så mycket som möjligt av våra råvaror. Eftersom vi har en relativt bred verksamhet samt en systerrestaurang ett stenkast bort ser vi till att ta tillvara på varandras matsvinn. Örter torkas och mixas till salt eller görs oljor på. Rester från svamp kan användas för att göra soja på. Rester från skaldjur kan användas för att koka buljong till vår fisk- och skaldjursgryta. Ben och märg från oxdjur kokas också till buljong för att användas till såser. Bröd och bakverk som blir över från bageriet säljs till billigare peng dagen efter i cafét. Nästa steg är att se över möjligheten att skänka överblivna bröd och bullar till skolor och vårdhem för att värna om vår lokalbefolkning.

Hållbar personalvård

Hållbar personalvård är också viktigt för oss på Skärets krog. Vi anser att för att man ska kunna arbeta högpresterande kräver det att man inte jobbar för långa dagar eller för många dagar i sträck. Vi är anslutna till Visita, arbetar enligt kollektivavtal och följer de lagar och regler som kommer därefter. Vi är också uppmuntrande till att våra arbetstagare är anslutna till fackförening. Vi arbetar aktivt med att informera, utbilda och fortbilda personalen inom olika områden. Utbildningarna hålls internt och det kan handla om allt från ledarskap till sommelierutbildningar och personalutveckling. Vi är även tydliga med att kommunicera ut våra hållbarhetsmål gällande miljön för att samtliga medarbetare ska kunna jobba i linje med dessa naturligt i det dagliga arbetet. Eftersom Skäret Smögen ligger på västkusten och våra medarbetare kommer från andra orter och dessa pendlar under för- och eftersäsong ser vi till att de samåker för att minska utsläpp. Vi förser dom också med boende från start till slut för att inte behöva pendla utan så att de kan bo kvar under hela perioden.

Källsortering

Sortering av material så som papp, plast, glas, porslin, farligt avfall med mera står Skärets krog själva för då kommunen inte ansvarar för detta. Eftersom kommunen inte heller tillhandahåller någon kompost har vi sett över möjligheten att själva ta fram någon form av varmkompost i anslutning till restaurangen. Dessvärre är det begränsat med utrymme runt restaurangen då gångarna mellan husen är smala och det ligger bostadshus precis bakom. Vi hoppas istället på att kommunen kan tillhandahålla kompost inom snar framtid som de lovat. Vi samkör allt avfall från Skäret Smögen och systerkrogen Grano ca två gånger i veckan för att minska på transporttillfällena. Vi satsar dessutom på att få gästerna att komma till oss snarare än att köpa med mat för att begränsa användandet av förbrukningsmaterial. Dessa tider har dock medfört ökad efterfråga på take away. Vi håller oss därför uppdaterade om vilka material som är de bästa att använda för sådana ändamål. Vi försöker undvika förbrukningsmaterial samt utesluta inköp och hantering av plast så gott det går för att värna om våra marina resurser och vår miljö. Skärets Krog dukas med linneservetter som vi själva tvättar med Svanen-märkt tvättmedel. Skärets Bistro & Café dukas med FSC-märkta servetter. Vi använder sugrör i minsta möjliga mån och då sugrör av vass. Vi får samtliga fakturor digitalt och marknadsför oss via sociala medier och digitala annonser. Många produkter som används för städning är Svanen-märkta.

Minskat svinn

Skärets krog arbetar även aktivt mot svinn och tar tillvara på hela råvaran. De delar som inte kommer till användning direkt på tallriken görs till buljonger eller sockerlag till drinkar för att nämna två exempel. Vi ser också till att vakuumförpacka, röka, grava och preservera råvaror i stor utsträckning för att öka hållbarhetslängden. Menyn består av mellanrätter. Detta för att man dels ska få möjligheten att smaka på många olika rätter men också för undvika svinn från tallrikarna som går ut i matsalen. Vi har sett att ett problem med att arbeta med huvudrätter är att gäster ofta lämnar mat då de inte orkar äta upp allt.

Lokalens utformning

Lokalen som tillhör Skäret Smögen är byggd på sent 1800-tal. Vi arbetar därför aktivt med att hålla lokalen uppdaterad enligt hållbart tänk. Målet är att 2021 ha bytt samtliga lampor till lågenergilampor samt installera rörelsesensorer i de utrymmena som går för att spara på energi. Vi har installerat toaletter som är snålspolande för att spara på vattenanvändningen. Toaletterna på nedervåningen är även tillgänglighetsanpassade. Kök och diskrum är utformade på så sätt att allt ska finnas lättillgängligt så man inte behöver flytta sig mellan stora ytor för att kunna utföra sitt arbete. Även restaurangen är utformad för att man ska ha närhet till allt som behövs för att kunna upprätthålla ett ergonomiskt arbete.

Kärnvärden och globala målen

Skärets krogs kärnvärden är gästfokus, engagemang och kvalité. Gästfokus innebär att vi i varje beslut har gästen i fokus. Engagemang innebär att vi ska vara närvarande i arbetet och att alltid ge vårt yttersta. För att detta ska uppnås anser vi att det är viktigt att arbetsplatsen är rolig och stimulerande. Kvalité innebär att vi håller den nivån vi satt genom hela verksamheten – från städning och bakverk till personalvård och interiör.

Utöver detta arbetar aktivt för att implementera så många som möjligt av de 17 globala målen ur Agenda 2030 i vår verksamhet. I våra hållbara personalmål är jämställdhet och god hälsa tydliga hörnstenar. Vi jobbar för anständiga arbetsvillkor och hållbar konsumtion och produktion. Vi försöker med det vi kan att bekämpa klimatförändringar och värnar om våra hav och marina resurser genom till exempel certifierade råvaror och produkter, minskad användning av plast och engångsartiklar och rening av havet med hjälp av vår tångodling. Hållbarhet ska genomsyra verksamheten på alla plan och handlar inte bara om miljön. Det är lika viktigt att värna om miljön som att värna om jämställdhet och välbefinnande.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer