Pevon Ecoturism

Att arbeta hållbart är ingen ”quickfix” – det tar lång tid och det är mycket som behöver förändras. Inte minst det egna förhållningssättet. När vi på Pevon Ecoturism påbörjade vår utbildning i ekoturism blev vi varse att saker och ting inte bara handlar om att källsortera eller att man ska ta tåg istället för flyg – det är handlar om så mycket mer. Det har varit en fantastisk resa, där vi fick träffa många duktiga föreläsare och engagerade entreprenörer, som nu driver egna företag runt om i landet.

Hur arbetar vi då själva med hållbarhetsfrågor i dagsläget? Jo, till exempel har samverkar vi med andra närliggande företag, vilket främjar det lokala näringslivet. Vi arbetar gärna med mindre grupper, och prioriterar också lokala leverantörer när det gäller tillhandahållning av ekologiskt närodlade råvaror. Så långt det går handlar vi vår utrustning via second hand, och vi använder oss bara av nedbrytbara bestick, tallrikar och muggar.

Genom att ansluta oss till Hållbarhetsklivet vill vi lära oss ännu mer, och ta del av andras erfarenheter – detta för att kunna bidra med att minimera onödig miljöpåverkan i framtiden.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer