Lake Vänern Grand Tour

Lake Vänern Grand Tour är ett koncept som ska bidra till att knyta ihop Vänern som en hel destination med hjälp av hållbara aktiviteter som finns i och vid sjön. I detta arbete vill vi uppmuntra till hållbara aktiviteter och hållbart resande. Genom att synliggöra alla aktiviteterna digitalt men också knyta ihop det som finns fysiskt med hjälp av skyltning ska det bli enklare för både lokalbefolkning och besökare från andra delar av Sverige och världen att ta del av det som finns att uppleva och göra vid Sveriges största sjö.

Lake Vänern Grand Tour är ett pilotprojekt som ingår i en nationell satsning för att utveckla naturturismen på landsbygden. Ett samarbete över administrativa gränser ska bidra till att utveckla Vänern som destination, men även föra samman kommunerna runt sjön. Fokus är nämligen inte bara att öka den internationella turismen, utan även att det ska tilltala svenska besökare och lokalbefolkningen.

Arbetet fokuserar på hållbara aktiviteter och möjligheten till att byta mellan dem och kombinera utifrån egna intressen samt att utöka möjligheten att transportera sig hållbart och göra Väner-området mer tillgängligt för såväl naturturism som friluftsliv och rekreation. Det handlar främst om paddling, vandring, båtliv och cykling.

En stor del av detta arbete är att skapa en nationell cykelled, Vänerleden. Cykelleden, som håller på att kopplas samman runt sjön,  kommer att bli ryggraden för konceptet. Andra aktiviteter som också kommer att vara väsentliga för arbetet är paddling, båtturer och vandring. Insatser kommer också att göras för att stärka upp service och information gällande Vänern, här kommer gästhamnarna att spela en central roll.

Arbetet görs tillsammans med alla 13 Väner-kommunerna, gästhamnarna i Vänern, de regionala turismorganisationerna, företag och ideella föreningar samt engagerar invånare kring Vänern som testcyklister.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer