Everhags gårdsbutik

Runtomkring oss finns så många fantastiska mathantverkare och vi vill gärna skapa en plats där de kan sälja sina unika produkter. Everhags Gård, Grästorps Kafferosteri, Skumme Småbruk, Rännagårdshonung och Petit – Larvs Gårdsbageri är bara några exempel.

Hållbarhet är en naturlig del i vår vardag då vi själva driver ett KRAV-certifierat lantbruk.

För ett tag sen installerade vi även en solcellanläggning och jordvärme. Tillsammans producerar de el och värme inte bara för vårt eget hus utan hela gårdens verksamhet.

I år kommer vi även att erbjuda våra egna grönsaker till försäljning och snittblommor för självplock. Vi odlar utan gifter och konstgödsel och med stor hänsyn till jordhälsa, mikroliv och biologisk mångfald.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer