Blågrönt liv

Vi bedriver en verksamhet inom ekoturism, med generellt sätt litet fotavtryck på miljön. Att få fler människor att komma ut i naturen i Västsverige på hav, sjö, älv och land, med kajak, eller till fots är i sig en satsning från motordrivna färdmedel till land och sjöss vilka bidrar till buller och negativ miljöpåverkan, till tysta kajaker utan några utsläpp.

Vi har ett tydligt fokus på delaktighet, vilket innebär inkludering av människor med olika fysiska och/eller psykiska begränsningar, integration och rätten till hälsa och en meningsfull fritid för alla. Vi har specialanpassade kajaker för rullstolsburna och samarbetar med föreningar som anordnar paddling och vandring för dessa grupper.

Då mat ingår på våra turer, ser vi det som en självklarhet att samarbeta med lokala aktörer med närproducerade och i möjligaste mån enbart ekologiska produkter.

Våra kajaker ingår i vår verksamhet och utnyttjas av många och säljs sedan till privatpersoner som många gånger använder dem under en livstid, då de är mycket tåliga. Detta minskar slit-och-släng-mentaliteten i samhället.

Våra kunder är med och samlar in plastskräp på öarna till havs och tar med det tillbaka, där vi har särskild insamling av detta skräp, självklart med sopsortering.

Vi har en jordiseringstoalett med urinseparation på vår utgångspunkt på kusten.

Vi vill bredda verksamheten till platser med liten turism, tex sjöar runt Trollhättan/Vänersborg utöver västkusten, där det redan är mycket turism sommartid. Även i Trollhättan samarbetar vi med lokala producenter av ekologiskt bröd och mat på våra turer.

Vi kommer även att satsa på vinteraktiviteter på havet, samt i skog och mark för att fördela verksamheten över året.

Våra medarbetare har utbildning från Dalslands Folkhögskola till Äventyrsguider och Svenska Naturguider, där en tydlig respekt för miljö/Allemansrätten och hållbar turism ingår som en självklarhet.

De är även certifierade Kajak- och Canadensarledare och håller i utbildningar för en säker paddling, samt kring Allemansrätten.

Utöver detta har vi även utbildade fysioterapeuter och socionomer då vi även ser människors hälsa och välmående som viktigt för ett hållbart samhälle.

Vi hoppas växa så att denna näring kan ge skälig inkomst till unga som vill satsa på Ekoturism och Naturunderstödda aktiviteter över hela året här i Västsverige. Skolor, företag, samt arbetsförmedling/socialtjänst och försäkringskassa är också våra kunder.

PS. Vår hemsida är i skrivande datum under uppbyggnad.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer