Årets Hållbarhetskliv-vinst en grundplåt för ny utbildningsplattform

I slutet av 2022 startade Gunnebo Slott och Trädgårdar utbildningsplattformen Gunnebo Akademi. Tanken var att hitta nya vägar för att dela med sig av de kunskaper som finns inom verksamheten när det gäller såväl det gröna och byggnadsmässiga kulturarvet som hantverket. På köpet skapas också goda möjligheter till affärer även utanför högsäsong.

När pandemin svepte in i början av 2020 ställdes besöksnäringen inför ordentliga utmaningar inom massor av områden. Gunnebo Slott och Trädgårdar och den då relativt nyanställda vd:n Anki Sande och hennes personal var inget undantag. Restriktionerna begränsade besök på området och det gick inte att bjuda in till de kurser och seminarier inom hantverk som sedan länge var en del av deras program. I stället började man fundera på vilka delar av verksamheten som skulle kunna digitaliseras.

Vi kom fram till att det nog skulle vara enklare att göra en digital satsning på kunskaps- och lärandedelen snarare än de rent upplevelsemässiga bitarna, berättar Anki Sande.

Gunnebo Slott och Trädgårdars vd Anki Sande har tillsammans med personalen satsat på digitala utbildningar genom webbplattformen Gunnebo Akademi.

Lärandet i fokus

Sedan många år tillbaka har Gunnebo Slott och Trädgårdar ett välfungerande samarbete med Göteborgs Universitet, som innebär att man tar emot hantverksstudenter därifrån. Även en yrkeshögskoleutbildning för trädgårdsmästare är väl integrerad med Gunnebos verksamhet. Vid sidan av dessa insatser har man också haft kurser och seminarier för privatpersoner i alltifrån kransbindning till andra ämnen som relaterar till kulturarvet. När man under 2021 blev nominerade och sedermera vann Årets Hållbarhetskliv i slutet av året togs beslutet att investera vinstpengarna i en satsning på webbplattformen Gunnebo Akademi.

Hela verksamheten här ute på Gunnebo har vuxit fram med lärandet i fokus. Oavsett om det har handlat om kulturarvsvård, hantverk eller odling så har vi alltid arbetat med att föra kunskaper vidare från generation till generation.  Därför passade det väldigt bra att utveckla vår utbildningsplattform när vi tilldelades Årets Hållbarhetskliv. På så sätt kunde vi erbjuda folk att ta del av vår erfarenhet och vårt lärande utan att de kom hit, säger Anki Sande.

Slow flowers i utomhusmiljö på Gunnebo.

Hitta intäkter utanför högsäsong

gunneboakademi.se har man därför samlat all information om dessa kunskapsinsatser. Det är möjligt att både läsa om och anmäla sig till ett antal olika fortbildningsinsatser. Den första webbaserade kursen som lanseras via Gunnebo Akademi är blomsterutbildningen Slow Flowers.

Vi behöver ta nya beslut hela tiden för att stärka våra möjligheter framåt. I och med att vi har verksamheten öppen året runt gäller det att försöka hitta intäkter även utanför högsäsongen. Det är alldeles för riskabelt och väderberoende att satsa allting på sommarmånaderna. Genom att arbeta utifrån vad vi själva har att erbjuda, och fundera på hur det kan göra nytta hos andra, kan vi styra verksamheten på ett helt annat sätt. Det är en stor utmaning men väldigt inspirerande, avslutar Anki Sande.