Wrågården bjöd personalen på inspirationsresa

Direkt efter att Henrik Alexandersson tagit emot Årets Hållbarhetskliv 2022 i kategorin för besöksnäringsverksamhet bestämde han hur vinstpengarna skulle investeras: En inspirationsresa till Stockholm för hela personalstyrkan.

Wrågården utanför Falköping har sedan Henrik Alexandersson (som är femte generationen att driva verksamheten) tog över ledningen vid millennieskiftet utökats från att vara enbart ett familjejordbruk till att omfatta en rad olika aktiviteter. Förutom ekologisk djurhållning och köttproduktion ryms alltifrån restaurang, fotbollsgolf och padel till gårdsbutik, cáfe, öl- och whiskyprovning, älgpark, hotell och bisonuppfödning – ett minst sagt varierat utbud! En tydlig ledstjärna för Henrik under hans år på Wrågården har varit att hitta nya möjligheter att underlätta för att kunna behålla personalen året runt, oavsett om det är hög- eller lågsäsong.

Den största anledningen till att Henrik när han blev femte generationen i familjen att driva familjegården vidare utökade verksamheten var att kunna behålla personal året runt.

– Tidigare tjänade vi majoriteten av våra intäkter under sommar- och julsäsongerna, och så fick vi använda överskottet därifrån till att täcka underskotten under lågsäsong. Det är väldigt slitsamt att arbeta så i längden. Våra kockar fick jobba alldeles för mycket under vissa perioder för att sedan ha mindre att göra – så vill ingen jobba när man har familjer och ett liv vid sidan om, säger Henrik.

Tuffa år med pandemi och krig

De senaste åren har varit tuffa för alla företagare – och besöksnäringsbranschen är inget undantag. Pandemin blev den första akuta krisen, och sedan kom kriget i Ukraina och allt som följt i dess spår med inflation och höjda priser på allt ifrån råvaror till energi. Under dessa år har Wrågården arbetat med nya projekt för att kunna behålla personalen – till exempel hade man under pandemin ett samarbete med en byggvaruhandel i Falköping.

– Det fanns ju inte samma efterfrågan på att äta lunch ute på restauranger under pandemin. Därför hittade vi en lösning där vi lagade våra luncher på vår restaurang, och sedan använde vi virkesförrådet på Optimera inne i Falköping dit kunderna kunde komma och köpa sina matlådor. Kunde folk inte komma hit och hämta maten så körde vi även ut den. Det fungerade väldigt bra, men det underlättar otroligt mycket när man har stöd av sin personal om alltid hänger med och jobbar hårt när vi testar nya saker.

Mat- och hållbarhetsprofil en viktig förebild

Det var därför självklart för Henrik på något sätt premiera den nio personer stora personalstyrkan med någon form av rekreation när Årets Hållbarhetskliv-vinsten var ett faktum. I början av januari blev det därför två dagar i Stockholm, där man bland annat besökte kocken Paul Svensson och den restaurang han vid tillfället drev tillsammans med Tareq Taylor.

– Paul har länge varit en förebild för oss på Wrågården när det gäller att arbeta med hållbarhet kring mat. Han brinner för att använda hela råvaran både när det kommer till kött och till grönsaker, och står för samma saker som vi gör. Det var väldigt inspirerande att få besöka honom och hans verksamhet – och extra kul att få bjuda med personalen.

Förutom att bli inspirerade menar Henrik att en resa av det här slaget svetsar samman personalgruppen ytterligare.

– Vår personal är vår viktigaste tillgång. Mår personalen bra mår företaget bra. Bara att komma iväg från jobbet ett par dagar, uppleva något annat och framför allt få umgås tillsammans utan att arbeta är otroligt viktigt.