Hotell Bohusgården

Hotell Bohusgården arbetar aktivt med integration och allas lika värde. Tillsammans med vuxenutbildningen i Uddevalla startade man 2019 en utbildning för restaurangelever. Den riktar sig till utlandsfödda som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Flera branscher har därefter startat liknande utbildningar. Bohusgården arbetar ständigt för att vara en bra arbetsplats med goda villkor för sina anställda.

Nästa

Utforska fler aktörer