Best Western Plus Edward Hotel

Best Western Plus Edward Hotel skall vara en trygg och attraktiv arbetsplats. Vår personal erbjuds fortbildning och är med och bidrar till nya idéer för att utveckla rörelsen. På så sätt skapas delaktighet hos alla som arbetar här.

Vi erbjuder arbetstillfällen för unga, då det inom flera områden i vår verksamhet inte krävs några direkta förkunskaper utan att upplärning sker på plats. Vi anlitar i första hand arbetskraft på lokalt håll.

Tillsammans med lokala partners och på egen hand vill vi stärka vår destination genom att skapa attraktiva reseanledningar till vårt område. På detta sätt når vi fler skickliga kollegor och skapar större lönsamhet för verksamheten.

Hotellet använder miljöanpassade rengöringsprodukter. Vi arbetar också med att minimera vatten- och energiförbrukning och använder oss därför av LED-belysning.

Vi jobbar för att minska mängden avfall och sorterar glas, papper, papp och metall. Vi ser över och minimerar vår användning av engångsartiklar. De engångsartiklar som används är miljömärkta, liksom våra tvätt- och rengöringsmedel samt papper som används dagligen i verksamheten. Vi är noggranna vid dosering av våra tvättmedel just för att undvika att vi överdoserar.

Vi upplyser också gästerna om att tänka till lite extra under sin vistelse så att vi kan minska tvätt och onödig städning.

Vi är även InfoPoint för turistbyrån och arbetar med att få gästerna att stanna i området genom att tipsa om aktiviteter, vandringsleder och även mat, boende, shopping och närproducerat etc.

Nästa Föregående

Utforska fler aktörer