Skaraborgs nomineringar till Årets Hållbarhetskliv 2021

Efter att ha gjort ett urval utifrån de nomineringar som turismansvariga i kommunerna har tagit fram har delområdesjuryn för Skaraborg beslutat att årets kandidater till Årets Hållbarhetskliv från Skaraborg är Naven Outdoor Experience (besöksnäringsverksamhet) och Skara kommun (kommunalt initiativ).

Nominering Besöksnäringsverksamhet: Naven Outdoor Experience – Motivering:

Naven Outdoor Experience är ett föredöme och inspiration för andra besöksnäringsaktörer. Kreativitet och målinriktat arbete under flera års har skapat en robust och långsiktigt hållbar verksamhet. Företaget erbjuder hållbara naturupplevelser på både vatten och land samt tar tillvara på samarbete, möjligheter och utvecklingspotential i bygden.

Pristagarna Cecilia och Bengt-Åke Ström tillsammans med dottern Emma flankeras av diplomutdelarna och delområdesjurymedlemmarna Kristofer Svensson från Skaraborgs Kommunalförbund (till vänster) och Maria Gustafsson från Mariestads kommun samt Destination Läckö Kinnekulles Anna Ohlin Ek längst till höger.

Nominering Kommunalt initiativ: Skara kommun (Anläggande av våtmark i Varnhem – Klostersjön – Motivering:

Nyskapandet av Klostersjön vid Varnhem synliggör för besökaren den vy som munkarna på medeltiden blickade ut över. Klostersjön skapar nytta för naturen i form av en våtmark och för besöksmålet genom en upplevelse som är tillgänglig året om. Dessutom innebär Klostersjön ett lärande för besökaren utifrån ett kulturhistorisk såväl som ett miljömässigt perspektiv

Från vänster: Klara Börjesson Ahlqvis och Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund, Marie Wennerholm, Skara kommun, Sven-Olof Ask, förste vice ordförande Kommunfullmäktige i Skara samt Maria Vretemark, Västergötlands Museum

Lär mer om nomineringsförfarandet och delområdesjury här.