Webinar om energiomställning för boendeanläggningar

Genom samarbetet Ett enat Bohuslän och det gemensamt beslutade fokusområdet ”hållbarhet”, har Uddevalla kommun tillsammans med Tanums kommun, Strömstads kommun samt kommunernas gemensamma energirådgivare initierat och genomfört ett webinar i december 2020 med fokus på energiomställning. Målgruppen var främst små och medelstora boendeanläggningar, men också övriga verksamheter inom besöksnäringen i våra respektive kommuner och hela Bohuslän bjöds in. Som uppföljning på webinaret erbjuds 6 digitala kurser med ledande experter inom området energisparlösningar.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ