Verksamhet i hållbara lokaler

Besöks – och näringslivsenheten hos Öckerö kommun  har gjort ett aktivt val att placera kontoret i det nybyggda Kompetenshuset på Öckerö. Huset är byggt utifrån ett hållbarhetsperspektiv både utifrån konstruktion, drift och underhåll. Exempelvis finns system för reducerad elkonsumtion och värmeförbrukning och sedumtak har anlagts utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företagen är utvalda för Öckerö kommuns särintressen och lokala, regionala och nationella intressen i den maritima och marina sektorn.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ