Uppvärmning av Guldkroksbadet

I Hjo fylls inför varje sommarsäsong Guldkroksbadets bassäng med vatten direkt från sjön Vättern. Detta vatten renas sedan i ett så kallat sandfilter som anses vara naturens bästa sätt att rena vatten på. Därefter fortsätter vattnet genom ledningar upp på badbyggnadernas tak där det under sommarens soliga dagar värms på ett naturligt vis. De dagar solen inte räcker till går fjärrvärmen in och stöttar upp så att poolen alltid håller 24 grader. Nattetid täcks bassängen med ett isolerande täcke för att spara energi och värme inför nästkommande dag.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ