Trandansen

Visit Hornborgasjön vill ta emot besökarna på ett hållbart sätt och inspirera dem till att resa, agera och leva hållbart till och på destinationen. Därför arbetar man strategiskt med att få besökare året runt, och lägger inte evenemang på Trandansen under högsäsong.

Man planerar tillsammans med Länsstyrelsen också att ta fram en hållbarhetscertifiering. Detta gör man genom att formulera ett gemensamt hållbarhetsmål för destinationen. Visit Hornborgasjön ska arrangera utbildningar inom hållbart företagande, samt se över och testa möjligheter till hållbara transporter på, runt och till destinationen.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ