Tillgänglighetsanpassning av Lassalyckan

Ulricehamns kommun satsar på att utveckla och upprätthålla en fortsatt god standard på de anläggningar och spår och leder som finns i området kring Lassalyckan. Vi arbetar också med att tillgänglighetsanpassa de samma. En digital informationscentral har också byggts på området för att tillgängliggöra utbudet på bästa

Under 2021 har en tillgänglighetsanpassad mötesplats som är en del av den nya tillgänglighetsstigen byggts. Här spångar man en del av leden och på mitten av spången bygger man en rastplats/mötesplats med bänkar och bord och vi hoppas även kunna anlägga en grillplats. Vi ser att detta kan bli ett fint mervärde för de som är ute och rör sig i området. Tanken från början var att ställa ut bänkar på några platser utmed leden men att även kunna göra ett större trädäck där man kan samlas, där det är lätt att parkera med rullatorer, rullstolar och barnvagnar och där man också lätt kan komma in till ett fikabord med en rullstol, rullator eller annat hjälpmedel tror vi kan vara uppskattat. Här skapas en mötesplats mitt i naturen för alla, både boende och besökare. Fritidsförvaltningen kommer i projektet att jobba med Tingsholmsgymnasiet och deras byggelever så att de får möjlighet att komma ut och göra meningsfulla och varaktiga arbeten.

Kultur och fritid har en roll i detaljplanearbetet och i skogsskötseln, för att säkerställa att ytor för rekreation och skogsnära tillgång bevaras. Man jobba aktivt för att bevara de mest natursköna skogsområdena som har extra höga naturvärden sett ur ett friluftsperspektiv. Man arbetar också aktivt för att förbättra den biologiska mångfalden.

Det förs också pågående diskussioner med Ulricehamns IF, Tingsholmsgymnasiet, kommunstyrelsen, och funktionsnedsättning om anläggandet av en multisportbana i Lassalyckan-området. Man arbetar för att Lassalyckan skall kunna bli en outdoor-parasportdestination på sikt. I det sammanhanget ser vi över lokalbehoven totalt i området för föreningar, anställda och allmänhet.

Kommunen arbetar också med att utveckla, förbättra och skapa nya mötesplatser i området där man kan fika, grilla, vila eller bara vara i en lugn och skön miljö.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ