Swedish Country Living

Swedish Country Living håller på att bygga flera så kallade off-grid-eremitstugor i kulturlandskapet vid Dalslands kanal. Ett kretsloppshus med dusch- och tvättmöjlighet kombinerat med växthus är också under uppbyggnad. Vattnet kommer från sjön och filtreras efter användning för att kunna användas i växthusdelen.

Målsättningen är att skapa ett hållbart sätt att semestra med så lite miljöpåverkan som möjligt. Eremitstugan är den första av tre hus att bli färdigställda och finns att hyra nu.

Alla hus är byggda av virke från egen skog och sågad lokalt i Skållerud cirka 7 km bort. Fönster och dörrarna är återbrukade och har fått nytt liv i dessa hus, vilket minskar miljöpåverkan. 

Väggarna är isolerade med fårull, ett naturmaterial som är brandsäkert, ljudisolerande och ofarligt. Golvet är isolerat med hampa som är en giftfri biprodukt från hampaodling. Hampan reglerar fukt och har en avskräckande effekt på möss. Det levande taket i Eremitstugan består av växter som smultron och kärleksört som är plockade i den omgivande miljön.

Mat, miljö och hälsa hänger ihop. Vi tror på korta leveranser och serverar gärna mat från vår egen produktion eller lokalproducerat i närhet. Gården är KRAV-certifierad och våra får håller naturbetesmarkerna öppna, vilket skapar möjlighet för en ökad biologiskt mångfald.

Vi tillämpar en zero-waste policy där matrester ges till djuren på gården eller komposteras. 

Våra myskankor är frigående och ger oss ankägg samtidigt som de jobbar med snigelbekämpning. Hönsen lägger våra frukostägg och bearbetar parasiter genom att beta fritt efter fåren i ett mobilt hönshus. Vi odlar våra egna grönsaker med odlingsmetoden permakultur.  Grönsakerna gödslas med fårgödsel i ett evigt kretslopp.

Vi bedriver holistiskt management på våra naturbetesmarker för att bygga upp marken. Genom koncentrerat betestryck och ständig förflyttning av fåren ökar gräsets rotsystem vilket förbättrar jordens förutsättningar att motverka uttorkning eller översvämning. Dessutom skapas en så kallad kolsänka som tar hand om koldioxidutsläpp.

Den tillfälliga mobila toaletten har urinseparering och urinen används utspädd till äppelträden. Fekalier bryts ner och komposten blir till jord. Samma system kommer att finnas i Kretsloppshuset.

Vår energiförbrukning är miljöcertifierad via grön el. 

Vi hämtar gärna gäster vid stationen i Mellerud för att minska behov av att köra bilen hit.

Nästa Föregående

Utforska fler initiativ